PONT-E ALAPÍTVÁNY
Társadalom- és gazdaságfejlesztés

Integrációs fejlesztő szervezetként az a célunk, hogy erős, hatékony, felelősségteljes és hosszú távon is gyümölcsöző társadalmi és gazdasági szervezetek legyenek a Kárpát-medencében. Úgy gondoljuk, hogy Európa aktuális és súlyos problémáinak megoldásához is ezzel járulunk hozzá a legnagyobb mértékben!

Társadalom- és gazdaságfejlesztési munkáink, egyéni és csoportos segítő szolgáltatásaink:

Kapcsolati hálózatok, döntéstámogatás. Korunkban az informatikai eszközeinken és a hálózati rendszereinken keresztül tapinthatóan, ezen kívül pedig ezernyi láthatatlan szállal egymáshoz kapcsolva, szociológiailag és pszichológiailag is összefonódva élünk együtt, közösen. Minden személyes és üzleti döntésünket információk felhasználásával, egyedi kapcsolati hálózatunkban hozzuk meg, ugyanakkor érzelmileg és lélektanilag befolyásoltan. A döntéseink ugyanakkor azért is jelentőségteljesek, mert hatásuk másokra is kiterjed: ahogy döntünk, és amit teszünk, az események, hatások és kölcsönhatások sorát indítja el.

Szervezetirányítási, vezetési tanácsadás. Az elmúlt évtizedekben Magyarország számos társadalom-, gazdaságfejlesztési módszert ismerhetett meg. Amerikai és nyugat-európai, közel- és távol-keleti szemléletmódok és gyakorlatok jelentek meg, melyek különféle ágazatokban eltérő mélységben hozták mozgásba a magyar vállalkozások tevékenységét. Mindezeket a szervezeti és vezetési technológiákat elfogadva és tisztelve, mi mégis úgy gondoljuk, komoly okunk van feltételezni, hogy számtalan gazdasági és társadalmi, hatalmi és kulturális, érzelmi és tudati réteg alatt létezik egyfajta magyar vezetés- és szervezésmódszertan.

Az átfogó, rendszerező és gyakorlatias „Élet Virága” nevű vezetési és szervezeti módszerünket a magyar kisvállalatok 50%-os támogatás vagy díjvisszatérítés mellett, egyszerűsített pályázati eljárás keretében vehetik igénybe!

Oktatás és fejlesztés. Gyakorlatias és célirányos, ellenőrzötten és igazoltan jól használható, bevált társadalom- és gazdaságszervezési tudás, készségek és magatartásformák szükségesek az aktuális problémáink megoldásához. Az iskolarendszerű felsőoktatási formák kiegészítéseként – az ott összegyűjtött évtizedes tapasztalatok felhasználásával és továbbfejlesztésével – alapítványunk keretében szervezet- és személyközpontú fejlesztéseket valósítunk meg. Ezeket a programokat többségében fejlődési folyamatkövetéssel, üzleti és vállalati ügyfeleinknél kis- és középvállalati kontrolling technikákkal egészítjük ki.

Feladatunknak tekintjük a hazai és a nemzetközi „jó gyakorlatok” gyűjtését, rendszerezését és elterjesztését, szakmai könyvtár kialakítását. Módszertanilag előadásokat, műhelyfoglalkozásokat és egyéb tanulási/tanítási körülményeket, élményeket nyújtunk a partnereinknek.

Gazdasági megoldások, beavatkozások. Többféle problémára többféle megoldás alkalmas – így van ez a társadalmi és gazdasági feladatok megválaszolásánál is. Ezért aztán, a helyi és konkrét igények feltárása után, szükség szerint európai pénzforrások szervezésével, szükség szerint operatív változásvezetéssel és szükség szerint az üzleti folyamatok és struktúrák újraszervezésével, szükség szerint pedig ezek együttesével nyújtunk átfogó megoldást a szervezetirányítás, a gazdasági vezetés számára. Célunk a nyitott és egészséges, a vevőközpontú és tanulékony, a hatékony és eredményes működés előmozdítása.

Partnereink, ügyfeleink és vevőink véleménye szerint szolgáltatásaink legfőbb előnyei ezek:

  • Hatékony személyi és szervezeti elemzés.
  • Eredményes modellalkotás, kiemelkedő stratégiai és funkcionális szintű tervezés.
  • Cél- és teljesítménytudatos szervezés az egyedi projektfeladatok végrehajtásánál.
  • Konstruktív szakmai együttműködések.